Thursday, November 4, 2021

ID-tyveri på Kongsberg

 Kongsberg Teater ble bygget i 1915:Og revet i 1982:

I 1965 ble kinodriften flyttet til nybygde Kongsberg Kino:


I 2015 ble kinodriften flyttet til Krona Kino i Krona. 

I 2021 blir navnet "Kongsberg Kino" stjålet av kinoen i Krona.