Friday, October 16, 2015

"Spleiselag"


Spleiselag er et begrep som brukes for å få gjennomført samfunnsmessig ulønnsomme prosjekter. 

La oss si at prosjektet koster 1 000 000, men den samfunnsmessige verdien er bare 800 000. Vi inviterer institusjonene A og B til spleiselag. For A blir så spørsmålet om de vil spandere 500 000 på noe som er verdt 800 000, og svaret er ja. Den samme vurderingen gjør B.

Og summen av det hele er at samfunnet som helhet spanderer 1 000 000 på noe som bare er verdt 800 000.