Monday, June 21, 2010

Outlook-vinduet kan ikke åbnes

I dislike non-English error messages. So here's my contribution to trouble-shooting Outlook in Danish:

Problem: Outlook gir feilmeldingen "Outlook-vinduet kan ikke åbnes".

Løsning: Kør outlook.exe /resetnavpane én gang.